ITBees.Mailing

Obsługa komunikacji z serwerami pocztowymi

Instalacja :

NuGet:
				
					Install-Package ITBees.Mailing
				
			
.NET CLI
				
					dotnet add package ITBees.Mailingdotnet add package ITBees.Mailing
				
			

Biblioteka ITBees.Mailing została zaprojektowana w celu wydzielania komunikacji e-mailowej do łatwego w utrzymaniu modułu. 

Domyślnie biblioteka wykorzystuje bibliotekę Mailkit do komunikacji z serwerami smtp. 

Istotną kwestią podczas tworzenia oprogramowania jest przygotowanie środowisk developerskich, testowych i produkcyjnych. 

Rejestrując bibliotekę we własnym kontenerze dependency injection warto zarejestrować dwie wersje – w zależności od tego w jakim środowisku jest uruchomiona aplikacja do dyspozycji mamy następujące klasy :

 1. EmailSendingService
 2. DevEnvironmentEmailSendingService

 

				
					//Dependecy registration

  #if DEBUG
        services.AddTransient<IEmailSendingService, DevEnvironmentEmailSendingService>();
  #else   
        services.AddTransient<IEmailSendingService, EmailSendingService>();
  #endif